Select Page

La nostra empresa ha estat la responsable de l’adequació d’un magatzem per a la implantació del CAP d’Alcoletge. En aquesta obra hem realitzat envans de cartró-guix, revestiments vinílics i una modificació total de les instal·lacions de calefacció.