Select Page

En un primer moment, la reforma consisteix en desplaçar la porta que separava les dues cambres de la cuina per poder instal·lar un taulell de punta a punta de la cuina. En el moment d’iniciar l’obra però, vam realitzar unes comprovacions de l’estructura i vam poder oferir l’enderroc de la paret que separava aquestes sales, aconseguint així, una gran cuina sense cap estrenyiment. La reforma també incloïa el desplaçament de la caldera per posar-la a l’interior d’un armari d’obra existent. La cuina la van muntar els professionals de ARTERAMA