Select Page

Per al trasllat d’un negoci al carrer Alcalde Costa de Lleida, hem reformat i rehabilitat un local comercial per adaptar-lo a una farmàcia.

En aquest cas, el més destacable en aquesta reforma de local comercial a lleida ha estat el reforç estructural del local ja que la finca consta d’estructura de bigues ceràmiques. Seguint amb la reforma, hem retirat el paviment existent de parquet i hem col·locat rajola ceràmica. El cel ras ha estat substituït per un altre de plaques de fibres minerals de tipus despenjada. També s’han modificat les divisions interiors i s’ha ampliat el bany existent fent-hi a més, una dutxa. Finalment, les parets han estat pintades amb colors corporatius.

En la façana, s’han revestit les parets amb uns mòduls d’alumini amb envidriaments mat i s’han substituït els tancaments de façana per noves composicions d’alumini blanc amb vidre de seguretat i baix emissiu garantint així una millor eficiència energètica del local.