Select Page

En aquesta obra se’ns va plantejar la remodelació integral de la cuina existent. Així doncs, la reforma va consistir en l’enderroc de l’enrajolat de la paret i el revestiment de paviment i parets amb rajola ceràmica. Els colors elegits pel client van ser gris perla pel terra i blanc en les parets. Els mobles van ser encarregats per una de les empreses amb més experiència en el muntatge de mobiliari de cuina en la ciutat.